08 Mart 2011

Sun Tzu - Savaş Sanatı 1

Bir hikaye...

Eski bir Çin öyküsüne göre, bir zamanlar bir Çin soylusu, zamanının en ileri bilim adamlarından bir tanesi olarak kabul edilen otacı (bitkileri kullanan iyileştirici) kardeşlerden en küçüğüne, aralarında en üstünün kim olduğunu sormuş.

Otacı cevap vermiş.

"En büyük ağabeyim, hastalıkların ruhunu bilir ve onları ortaya çıkmadan yok eder. Bu yüzden onu kimse tanımaz" demiş.

"Ortanca kardeşim, bir hastalık ortaya çıktığı anda yok eder. Bu yüzden mahallede bayağı tanınır"

"Bense hastalık ortaya çıktıktan sonra, damarları yarar, kan alır, dağlardan ot toplar, onları kaynatır, hastalarıma içirir, gerekirse masaj yaparım. Bu yüzden ben tüm şehir tanır.

"Şimdi siz söyleyin... Hangimiz en üstün?" demiş.

Evet... şimdi siz söyleyin... kim en üstün?

Demokrasi

Translate