31 Mayıs 2017

Cehaletin bir numaralı göstergesi

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak...

Eşeklerle Tartışmak!

Translate